Languages

ICDO publiceert over duurzaamheid bij de federale overheid.

Het jaarlijks verslag van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) vertelt wat de federale overheidsdiensten het afgelopen jaar gedaan hebben om hun beleid te verduurzamen.

Zo stonden o.a. een duurzaam post-coronabeleid en een nieuwe federaal plan voor Duurzame Ontwikkeling op de agenda.  

Wat doet de ICDO?

De ICDO coördineert al meer dan 20 jaar het federale beleid rond duurzame ontwikkeling (DO). In de ICDO zetelen vertegenwoordigers van federale en gewestelijke overheidsdiensten. Zij werken samen uit welke duurzaamheidsmaatregelen er federaal nodig zijn om te verduurzamen en om internationale engagementen na te komen.

Sinds 2015 zet DO-beleid hard in op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. In dit jaarverslag stellen de leden van de ICDO verschillende acties voor om deze doelen te implementeren.

De belangrijkste DO-trends uit 2020

2020 was een moeilijk jaar voor iedereen. De leden van de ICDO hebben meerdere maatregelen genomen om de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis te beperken. Zo werden er studies gedaan naar o.a. de impact van de crisis op het welzijn van de bevolking, de impact van de crisis op de meest kwetsbare groepen en naar een duurzaam herstelbeleid om de Belgische economie te herstarten. Daarnaast publiceerden verschillende overheidsdiensten nieuwe regels en richtlijnen (Corona op het werk, Corona & Reizen, corona-ouderschapsverlof, Corona & Mobiliteit etc..) om de impact van de crisis in te dijken.

In 2020 was er ook meer plaats voor duurzame ontwikkeling in de politiek. Na 10 jaar ligt er eindelijk een nieuwe federaal plan voor duurzame ontwikkeling op de onderhandeltafel. De ICDO werkgroep “Federale Strategie DO” bracht hele jaar deskundigen bijeen om dit plan uit te werken. Daarnaast hebben andere ICDO werkgroepen ook een aantal projecten ondernomen. Zo is er een interdepartementaal netwerk opgezet voor de verduurzaming van ICT in België en gaat de implementatie van het eerste actieplan “ondernemingen en mensenrechten” voort. Verder zijn er ook plannen voor de ontwikkeling van het tweede actieplan “ondernemingen en mensenrechten” en een federale “Beyond Food”-strategie rond de netwerken voor de invoer van duurzame voeding.

Meer info

Meer details over de activiteiten van de ICDO vindt u in het jaarverslag:

Met uw vragen over het jaarverslag kunt u terecht bij contact@fido.fed.be