Languages

HOE DRAGEN DE FOD’S BIJ AAN DUURZAME ONTWIKKELING?

Activiteitenverslag 2019 van de ICDO

De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) publiceert elk jaar een activiteitenverslag over de vooruitgang die de verschillende Federale Overheidsdiensten (FOD’s) hebben geboekt in de verwezenlijking van de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Dit verslag is bedoeld om de stakeholders te informeren over de verschillende initiatieven die het afgelopen jaar zijn genomen.

Het activiteitenverslag 2019

Dit verslag bevat een schat aan informatie en grafieken, statistieken, infographics etc. die samenvatten hoe de FOD's duurzame ontwikkeling in hun praktijken hebben geïntegreerd.

Verschillende thema's en onderwerpen worden besproken:

  • De maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties;
  • De opvolging en uitvoering van het Nationaal Actieplan Ondernemingen en Mensenrechten;
  • De voorbereiding van het voorontwerp van het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling;
  • Het wagenpark van de FOD’s;
  • etc.

Nationaal Actieplan Ondernemingen en Mensenrechten

Drie jaar lang hebben tal van belanghebbenden gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van het Nationaal Actieplan (NAP) Ondernemingen en Mensenrechten. Daarin richt de regering zich op het verbeteren van de mensenrechten door middel van 33 acties. Dankzij dit NAP heeft de regering de afgelopen drie jaar 66 initiatieven op het vlak van de mensenrechten kunnen lanceren.

Hier zijn enkele voorbeelden van projecten/acties die werden gerealiseerd:

  1. Samenstelling van een mensenrechten-toolbox voor ondernemingen

De Toolbox “Ondernemingen en Mensenrechten” biedt een set relevante en inspirerende instrumenten voor ondernemingen/organisaties om hen te helpen bij het verankeren van het respect voor de mensenrechten in hun algemene activiteiten. Zo wordt het bewustzijn verhoogd en worden bestaande initiatieven bevorderd.

Ontdek de Toolbox.

  1. Beyond Chocolate

Het Beyond Chocolate-project is een multi-stakeholderpartnerschap dat gericht is op het aanpakken van een reeks duurzame uitdagingen met betrekking tot chocolade, zoals de strijd tegen ontbossing en kinderarbeid en het garanderen van een fatsoenlijk inkomen voor lokale cacaoproducten.

Ontdek Beyond Chocolate

  1. Mensenrechten tijdens economische missies in het buitenland

Sinds 2017 is er­ voor elke economische missie­ in het buitenland een activiteit gepland rond het thema mensenrechten. De activiteiten hebben betrekking op verschillende onderwerpen, zoals kinderarbeid, sociale dialoog, vrouwelijk­ ondernemerschap en de arbeidsmarkt van morgen in landen als Ivoorkust, Argentinië, Marokko, Mexico en China.

Raadpleeg de brochure van het Nationaal Actieplan voor een volledig overzicht. 

Het wagenpark van de FOD’s

Het doel van de regering is om het wagenpark van de verschillende FOD's te vergroenen door de dieselwagens te vervangen door elektrische,­ hybride of CNG-wagens.

Sinds 2017 zijn de FOD’s met een wagenpark van 20 of meer voertuigen verplicht om aan bepaalde concrete milieudoelstellingen te voldoen en de vergroening van hun wagenpark te stimuleren. Zo moesten ze er tegen 2019 voor zorgen dat ten minste 10% van alle aangekochte of geleasde auto's groen zijn en dat ten minste 15% een ecoscore van meer dan 75 heeft.

Als je meer wil weten over de verschillende milieudoelstellingen en het wagenpark van de FOD’s in het algemeen, nodigen wij je uit om de volgende infographic te raadplegen.

 

De hierboven genoemde initiatieven zijn slechts enkele van de vele voorbeelden. Daarom nodigen we je uit om het activiteitenverslag van 2019 in zijn geheel te raadplegen:

Evenals de volgende documenten: