Languages

Hernieuwde samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over de hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. 

Het huidige mandaat van de leden van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) liep af op 10 december 2017. Het ontwerp benoemt de nieuwe leden van de FRDO voor een periode van vijf jaar. De heer François-Xavier de Donnea is benoemd als voorzitter. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.