Languages

Duurzaam sparen en investeren in België zitten in de lift

Forum Ethibel heeft zopas de ERSIS-studie, een gezamenlijk initiatief van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, de Universiteit Antwerpen en Forum Ethibel, gepubliceerd. In 2021 hebben duurzame Belgische investeringen voor het eerst sinds de start van de studie de kaap van 50% overschreden. Ontdek de nieuwste trends op de duurzame financiële markt en sluit u aan bij de beweging.

Een studie voor verantwoordelijke burgers

ERSIS staat voor Ethibel Research on Sustainable Investments and Savings. Deze studie geeft jaarlijks een overzicht van de stand van zaken en de ontwikkelingen rond de duurzaamheid van de Belgische financiële markt. De laatste ERSIS-studie is nu beschikbaar. De studie is in de eerste plaats gericht op burgers die duurzaamheid centraal stellen in hun keuze om te sparen of te investeren. De studie heeft de cijfers van 2021 geanalyseerd en geeft een tabel van de evolutie van de duurzame financiën in België en van de laatste trends op het vlak van duurzaam investeren.

Doorbraak op de duurzame financiële markt

De conclusies van de studie zijn zeer bemoedigend. Ze tonen immers aan dat in 2021 51% van de in België geregistreerde beleggingsfondsen duurzaam is. In lijn met de stijgende tendens die de afgelopen jaren is waargenomen, zijn de duurzame investeringen met 45% toegenomen ten opzichte van 2020. Globaal komt dit neer op nog eens 44 miljard euro. Van de verschillende categorieën duurzame producten, waarvan het aanbod jaar na jaar toeneemt, wordt de groei vooral waargenomen in beleggingsfondsen (ICB’s): Instellingen voor Collectieve Beleggingen). Deze zijn goed voor meer dan 80% van de duurzame financiële producten op de Belgische markt.

Meer transparantie

2021 was een belangrijk jaar voor maatschappelijk verantwoorde investeringen, met de inwerkingtreding van de nieuwe Europese verordening inzake financiële producten (SFDR). Deze verordering verplicht de openbaarmaking van bepaalde duurzaamheidsgerelateerde informatie. Deze verordering zal geleidelijk geimplimenteerd worden, maar we kunnen al wel zien hoe de financiële actoren zich opstellen. Zo wordt de grote meerderheid (81%) van de duurzame producten die onder het toepassingsgebied van deze nieuwe wet vallen, geclassificeerd als "artikel 8". Deze producten omvatten maatschappelijke en milieuaspecten in hun ontwerp, maar deze aspecten zijn niet het centrale punt van het investeringsproces. Slechts een minderheid wordt geclassificeerd als "artikel 9", d.w.z. producten die iets verder gaan en een duidelijk duurzaam doel hebben naast de financiële doelstelling. Tegelijkertijd met deze nieuwe regelgeving versterken ook duurzaamheidslabels de transparantie van financiële producten en bieden ze meer garanties. In 2021 had 73% van de duurzame beleggingsfondsen (ICB’s) die in België werden verhandeld minstens één duurzaamheidslabel.

De grote trends in 2021

Uit de studie blijkt ook dat er zich in 2021 verschillende trends aftekenen op de markt voor duurzame financiën. Ondanks een stijging van 6% in 2021 blijft het duurzame spaargeld in België gering, met nog steeds minder dan 1% van het totale Belgische spaargeld. Er is dus nog veel ruimte voor vooruitgang op het gebied van duurzaamheid voor dit soort beleggingen. Deze stagnerende kapitalen op de Belgische spaarrekeningen zouden immers kunnen worden geheroriënteerd en op een meer verantwoordelijke manier gebruikt. Het aantal duurzame pensioenspaarproducten is in één jaar met 36% toegenomen. Hierdoor bedraagt de verhouding tussen duurzame pensioenspaarfondsen/totale pensioenspaarfondsen meer dan 50%. Ook bij particuliere banken bereikt duurzaam investeren een nieuw record, met een stijging van 23%. Daaruit blijkt dat de belangstelling voor maatschappelijk verantwoorde investeringen blijft toenemen onder de meer welgestelden.

Antwoorden op uw vragen

U wilt de stap zetten en uw spaargeld of investeringen zin geven, maar u zit met vragen zoals "wat is "duurzaam" investeren precies?", "hoe kan ik er zeker van zijn dat het product echt duurzaam is?" of "hoe kan ik dit aanpakken?". In het deel "FAQ’s: Duurzaam investeren; "hoe pak ik dit aan" zal u alle antwoorden vinden. Deze FAQS zijn een handige leesgids die u doorverwijzen naar verschillende onderwerpen die tijdens de hele studie aanbod komen. Ook vindt u daar een roadmap met denkpistes om u te helpen nadenken over uw beleggingen en om u vragen te stellen over de maatschappelijke impact van uw portefeuille.


Meer info