Languages

De ICDO stelt het duurzameontwikkelingsbeleid van de federale overheidsdiensten in 2021 voor

De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) heeft zopas haar jaarverslag 2021 gepubliceerd. Dit document geeft een overzicht van de acties die de federale overheidsdiensten het voorbije jaar hebben ondernomen om hun beleid duurzamer te maken.

2021 werd gekenmerkt door de goedkeuring van een nieuw Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling en verschillende andere actieplannen die een antwoord bieden op de uitdagingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s of SDG’s) van de Verenigde Naties. Het jaar stond ook in het teken van de verlenging van de gezondheidscrisis in verband met de COVID-19-pandemie en van de zware overstromingen die ons land in juli 2021 hebben getroffen.  

Wat doet de ICDO?

De ICDO coördineert al meer dan 25 jaar het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (DO). De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale en gewestelijke overheidsdiensten. Samen bepalen ze welke duurzaamheidsmaatregelen op federaal niveau nodig zijn om tot duurzame ontwikkeling te komen en de internationale verbintenissen van België na te leven.

Sinds 2015 ligt de klemtoon van het DO-beleid op de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. In dit jaarverslag stellen de ICDO-leden verschillende acties voor om deze doelstellingen op nationaal en internationaal niveau te verwezenlijken.

De DO-hoogtepunten in 2021

2021 is een nog moeilijker jaar geweest dan het vorige, en alle geledingen van de samenleving hebben hieronder geleden. De federale overheidsdiensten hebben hard gewerkt om de uitdagingen waarmee ze werden geconfronteerd, het hoofd te bieden.

In het kader van de COVID-19-pandemie hebben sommige, naargelang hun opdracht, de gezondheidsaspecten beheerd, terwijl andere de continuïteit van de sociale en financiële hulpverlening hebben verzekerd of de sociale en economische gevolgen van deze crisis hebben geanalyseerd om de meest kwetsbaren met passende maatregelen te beschermen.

De federale diensten trokken ook naar de frontlinie om de slachtoffers van de overstromingen van juli 2021 te helpen. Ze hebben zich wekenlang ingezet, eerst om bij te dragen aan de reddingsoperaties, daarna om te voorzien in de primaire behoeften van de bevolking, en tot slot om het puin op te ruimen en het afval af te voeren.

Wat is de link met duurzame ontwikkeling? Wie het jaarverslag van de ICDO en de verslagen van de cellen duurzame ontwikkeling van de federale overheidsdiensten leest, zal vaststellen dat onze administraties in hun beheer dagelijks geconfronteerd worden met menselijke, maatschappelijke, economische en milieu-uitdagingen.

In 2021 heeft duurzame ontwikkeling ook aan belang gewonnen in het federale beleid. Na tien jaar onzekerheid keurde de regering eindelijk een nieuw Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling goed. De werkgroep “Federale Strategie Duurzame Ontwikkeling” van de ICDO gaat in hoofdstuk 3 van dit verslag nader in op het ontwikkelingsproces van dit plan en de openbare raadpleging. Andere ICDO-werkgroepen hielden zich bezig met grootschalige projecten. Zo heeft de werkgroep “Duurzame Overheidsopdrachten” bijgedragen tot de oprichting van het Europese Circular IT Pact, dat publieke en private aankopers ertoe wil aanzetten duurzamere ICT aan te kopen  en hun kennis hierover met elkaar te delen. Andere voorbeelden zijn de vooruitgang die de werkgroep “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” heeft geboekt bij de ontwikkeling van een tweede nationaal actieplan Bedrijven en Mensenrechten, en de voorbereiding van een federale “Beyond Food”-strategie voor duurzame voedselimportketens.

 

Meer info

Meer informatie over de activiteiten van de ICDO en de cellen duurzame ontwikkeling van de federale overheidsdiensten vind je hier:

Lees hier de samenvatting van het jaarverslag van de ICDO.

Lees hier het jaarverslag van de ICDO.

Lees hier de verslagen van de cellen duurzame ontwikkeling van de federale overheidsdiensten.

Voor vragen over deze documenten kan je mailen naar contact@fido.fed.be.