Languages

Klimaattransitieplannen van bedrijven in België: financiële, methodologische en praktische aspecten

Date: 
Wednesday, May 22, 2024 - 09:00
Seminarie georganiseerd door FRDO-CFDD

Waar en wanneer: Seminarie | Woensdag 22 mei 2024, 09.00 – 14.00 uur | Fysiek

Pacheco Center| Financietoren | Pachecolaan 13, 1000 Brussel

Een van de maatregelen in de aankomende Europese Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is de verplichting om klimaattransitieplannen vast te stellen en uit te voeren. Ondernemingen die onder de CSRD-richtlijn vallen, zijn al verplicht om onder andere gedetailleerde informatie over dergelijke plannen te publiceren, met inbegrip van – indien van toepassing – broeikasgasemissiereductiedoelstellingen voor 2030 en 2050. Deze nieuwe verplichtingen concretiseren de bijdrage van bedrijven aan de strijd tegen klimaatverandering. De gepubliceerde informatie kan van invloed zijn op hun commerciële relaties en hun toegang tot publieke of privéfinanciering.

De FRDO organiseert een seminarie om u meer praktische informatie te geven over deze nieuwe regelingen en hoe ze kunnen worden geïmplementeerd door bedrijven in België. Hun financiële, reglementaire en methodologische dimensies zullen u worden voorgesteld door specialisten. Verschillende professionals die betrokken zijn bij deze nieuwe verplichtingen zullen ook hun praktische aanpak voorstellen en u krijgt de kans om hen uw vragen te stellen.

Deelname is gratis, maar u moet u wel vooraf inschrijven via deze link: https://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/1273/


Meer informatie

20240522 | Klimaattransitieplannen van bedrijven in België: financiële, methodologische en praktische aspecten