Languages

ICDO

De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) is een van de vier federale actoren waaraan de wet van 5 mei 1997 de taak toevertrouwt het federale duurzame-ontwikkelingsbeleid te coördineren.

Ze verenigt de vertegenwoordigers van federale en gewestelijke overheidsdiensten, die verantwoordelijk zijn voor de uitwerking, de uitvoering, de ondersteuning en de evaluatie van het federale DO-beleid. De ICDO is dan ook het interdepartementaal orgaan waarbinnen de transversale aanpak wordt ontwikkeld die de samenwerking tussen federale overheidsdiensten en met andere organisaties aanmoedigt, en waarbinnen bijkomende acties worden voorgesteld naast de acties die worden gevoerd in het kader van hun eigen taken.

Als u een toegangscode hebt, ga rechtstreeks naar de online ICDO-database.