Languages

Het Federaal rapport over duurzame ontwikkeling

Dezelfde wet vertrouwt het Federaal Planbureau de opdracht toe om een federaal rapport te schrijven over de duurzame ontwikkeling in de loop van één cyclus. Dit verslag bestaat uit twee delen: een deel “stand van zaken en evaluatie” en een deel “vooruitzichten”.

De Federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling worden om de twee tot drie jaar gepubliceerd door de TaskForce Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau.

Ze stellen de toestand, de strategie en het gevoerde beleid voor en ze presenteren toekomstverkenningsscenario's met 2050 als tijdshorizon. De rapporten stellen eveneens transversale instrumenten voor om verbintenissen, die sinds 1992 door België genomen zijn, te concretiseren.

De gepubliceerde Federale rapporten vervullen een evaluatieopdracht en een toekomstverkenningsopdracht op zeer lange termijn:

Evaluatie van de bestaande toestand en van het beleid dat werd gevolgd om de doelstellingen te bereiken die in de langetermijnvisie zijn vastgesteld;

Toekomstverkenningde alternatieve scenario’s voor duurzame ontwikkeling om de doelstellingen te bereiken die in de langetermijnvisie zijn gesteld, rekening houdend met de ontwikkelingstrends op Europees en internationaal vlak.

Lijst van de gepubliceerde rapporten:

  • 2022: Nog maar acht jaar om de SDG’s te realiseren
  • 2019: Welke prioriteit voor een duurzame ontwikkeling?
  • 2017: De mondiale duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen concretiseren
  • 2015 : Onze consumptie en productie houdbaar maken
  • 2011 : Twintig jaar politiek engagement voor duurzame ontwikkeling ?
  • 2009 : Indicatoren, doelstellingen en visies van duurzame ontwikkeling
  • 2007 : De transitie naar een duurzame ontwikkeling versnellen
  • 2005 : Ontwikkeling begrijpen en sturen
  • 2002 : Een stap naar duurzame ontwikkeling ?
  • 1999 : Op weg naar duurzame ontwikkeling ?

Ontdek Federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling op de website van het Federaal Planbureau.

Nuttige linken: