Languages

Back to the future: Sustainable Development Policy at Federal Level

Back to the future: Sustainable Development Policy at Federal Level

Date: 
Thursday, October 19, 2017 - 16:00

Conferentie over de toekomst van Duurzame Ontwikkeling in België.

Waar staan we eigenlijk op het vlak van duurzame ontwikkeling in België,  zo’n 20 jaar na de eerste federale wet en 13 jaar voor de SDGs deadline? Wat heeft België al gedaan? Wat moeten we nog doen om de SDGs te bereiken tegen 2030? Bij het Federaal instituut voor Duurzame Ontwikkeling blikken we niet alleen terug op de voorbije 20 jaar, maar willen we ook vooral vooruitkijken. Op 19 oktober 2017 nodigen wij u daarom uit voor de voorstelling van de resultaten van de GAP-analysis. Deze studie onderzoekt waar het huidige federaal beleid moet bijgestuurd worden om de SDGs tegen 2030 te kunnen behalen. Ook zijn enkele grote namen binnen de duurzame ontwikkeling van de partij om hun toekomstvisie toelichten. Afsluiten doen we feestelijk met een walking dinner en muziek.

PROGRAMMA

  • 16:00  Opening  door Dieter Vander Beke, Directeur Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling)
  • 16:10  GAP-analysis: voorstelling van de resultaten (ICEDD-IDO)
  • 16:50  "Wat doen we met deze resultaten?" door Minister Marie-Christine Marghem (Minister voor  Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling)
  • 17:05   Gesprekstafel met sleutelpersonen binnen het Federaal beleid Duurzame Ontwikkeling
  • 17:40   Prof. Dr. Wayne Visser (Voorzitter Sustainable Transformation aan Antwerp Management School)
  • 18:20   Walking dinner en muziek (de bar sluit om 22:45)

Updates over de sprekers en muzikale gasten volgen! Inschrijven kan alvast hierbeneden.

Mogelijk gemaakt door Eventbrite