Languages

Subsidies in 2017

Van de Rio-conferentie tot SDG’s: dialogen voor Toekomstige Generaties

De stichting heeft naar aanleiding van de tiende editie van de Grote Prijs voor de Toekomstige Generaties een nieuwe reeks videoclips gemaakt waarin “ondernemers van toekomstige generaties”, die in het dagelijks leven voor een andere transitie-aanpak kiezen, met elkaar in dialoog gaan: “voormalig ondernemers” vs. “nieuwe ondernemers”, Nederlandstaligen vs. Franstaligen, verenigingen vs. ondernemingen, etc. De gesprekken zullen gaan over de kernpunten van de transitie. Welke nieuwe economie moeten we aannemen? Moet de transitie via een hervorming of via een breuk gebeuren? Hoe creëren we schaalvergroting? Moeten we kiezen voor een “bottom-up” of een “top-down”- benadering? Moeten we voor veranderingen sensibiliseren of ze eerder opleggen? Welke rollen moeten we de overheid, de burgers en de ondernemingen toebedelen?

Op basis van de meest verhelderende elementen uit deze dialogen heeft de stichting een reeks van zes videoclips gemaakt die bestaan uit een mix van beeld en animatie. De videoclips werden ontworpen om de reflectie van een groot publiek, dat op zoek is naar concrete antwoorden op vragen omtrent de transitie, aan te moedigen. De videoclips richten zich tot een Nederlandstalig, Franstalig en Engelstalig publiek (internationaal imago van België).

Het FIDO heeft dit project met een bijdrage van 15 000 euro financieel gesteund.

"Cittaslow Belgium", of het netwerk van steden/gemeenten waar het goed leven is

Het doel van “Cittaslow Belgium” was om het netwerk verder uit te breiden en de dynamiek van de projecten in verband met de 17 doelstellingen rond duurzame ontwikkeling te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan de lokale economie (pleiten voor lokale producenten, producentenmarkten, de zichtbaarheid van de producent via een website, Facebookpagina, folders, evenementen, foodtruck met lokale producten), het milieu (zonnepanelen, tijdelijke overstromingsgebieden, “Zero waste”-acties, compostering), duurzame voeding (intergenerationele moestuintjes op school, aandacht voor gezonde en evenwichtige voeding tijdens de lessen, schoolmaaltijden op basis van lokale producten), de sociale economie etc. op nationaal niveau, binnen de verschillende steden en gemeenten.

“Cittaslow Belgium” heeft een subsidie van 5 000 euro gekregen van het FIDO voor dit project.

SDG Barometer Belgium

In 2017-2018 heeft Antwerp Management School van het FIDO een financiële ondersteuning ter waarde van 59 405 euro ontvangen om het project ‘SDG Barometer Belgium’ te realiseren.

Het project streeft twee doelstellingen na:

  • De stand van zaken op het gebied van het (type) engagement, de implementatie en de communicatie van de Sustainable Development Goals (SDGs) door Belgische bedrijven in kaart te brengen.
  • Een beter begrip te vormen van de toepassing van de SDGs in de praktijk.

Op basis van het overzicht en het inzicht van deze resultaten kan de adoptie van de SDGs binnen het bedrijfsleven worden gestimuleerd en versneld.

De resultaten van het project worden in de loop van 2018 verwacht.

Projectoproep 2017: SDG VOICES 2018

Meer informatie over de projectoproep en de geselecteerde SDG Voices voor het jaar 2018 is terug te vinden.

Het FIDO voorziet voor de zes SDG Voices samen een financiële ondersteuning ter waarde van 146 856 euro.