Languages

Subsidies in 2016

SDG Voices Belgium (The Shift)

VN secretaris-generaal Ban-Ki-Moon heeft wereldwijd een aantal pleitbezorgers voor Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling benoemd, waaronder Lionel Messi en Shakira, maar ook onze Koningin Mathilde. Eén jaar na de lancering van de SDGs door de Verenigde Naties hebben het FIDO en The Shift het initiatief genomen om ook in België acht ambassadeurs of 'Voices' aan te duiden. Alle acht gekozen organisaties kunnen door hun initiatieven uit het verleden een geloofwaardig palmares op vlak van duurzame ontwikkeling voorleggen. Ze zijn dan ook de ideale ambassadeurs om de SDGs kenbaar en concreet te maken. Acht organisaties met verschillende achtergrond zullen gedurende het jaar 2017 hun achterban en het grote publiek warm maken om samen met hen initiatief te nemen om de SDGs in België waar te maken. De acht organisaties, die zowel bedrijven, ngo’s als steden zijn, worden als het ware Belgische ambassadeurs voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Om hun missie waar te maken ontvingen ze een communicatiebudget van de minister voor Duurzame Ontwikkeling. Het project loopt van 1 maart 2016 tot 31 oktober 2017 en het totaal toegekend subsidiebedrag is 250.000 Eur.

Awards for Best Belgian Sustainability Report 2015 – Edition 2016 (IBR)

De ‘awards’, georganiseerd voor de 18e keer in 2016 door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, omvatten enerzijds de organisatie van een competitie waarin een 60-tal organisaties deelnemen (grote organisaties, kleine bedrijven, NGO's en andere organisaties) door middel van het inzenden van hun duurzaamheidsverslag en anderzijds in de organisatie van een evenement waarin de ‘awards’ voor beste rapportage van duurzame ontwikkeling door categorie uitgereikt worden. Het FIDO ondersteunt dit event ter waarde van 15.000 Eur.

8th international conference ‘Engineering Education for Sustainable Development’ (Instituut voor Duurzame Ontwikkeling vzw)

Het onderwerp van deze conferentie (EESD) gaat over de doorwerking van duurzame ontwikkeling in de opleiding van ingenieurs, zowel aan de universiteit als via levenslang leren. Het is de bedoeling om curricula, programma’s, cursussen enz. te beïnvloeden om meer aandacht te hebben voor duurzame ontwikkeling. In 2016 is het thema ‘Building a circular economy together’. Het betreft een vierdaagse conferentie waarbij de organisatie in handen is van IDO vzw. Het FIDO ondersteunt deze conferentie ter waarde van 10.000 Eur.

Conferentie: Are B Corps redefining business for the 21st century? (Stichting voor Toekomstige Generaties)

Elk jaar organiseert de cirkel van CEOs "Enterprise, Innovation & Développement Durable “ van de Stichting voor Toekomstige Generaties (STG) een conferentie waarbij een buitenlandse gast uitgenodigd wordt om zijn of haar aanpak / reflectie betreffende de integratie van duurzame ontwikkeling in bedrijven toe te lichten. Voor 2016 strikte STG Bart Houlahan, mede-oprichter van B Lab, een non-profit organisatie die B Corp certificaten uitreikt. B Corps-organisaties zijn bedrijven die hun kracht gebruiken om sociale en ecologische uitdagingen aan te gaan en vanuit deze mindset bedrijfsdoelstellingen formuleren. Het doel van de conferentie is om het Belgisch publiek meer vertrouwd te maken met de B Corp- certificatie. Het FIDO ondersteunt deze conferentie ter waarde van 3.100 Eur.