Languages

Subsidies in 2015

Projectoproep: Partnerschappen

Partnerschappen, gedragen door meerdere organisaties van verschillende aard, zetten de maatschappij mee in beweging in de richting van duurzame ontwikkeling. Zeker als de partners in een logica van co-creatie en op gelijke voet, een project uitwerken waarbij ze samen onderhandelen over het doel en de middelen die ze in het kader daarvan aanwenden om gezamenlijke acties te voeren. Partners kijken samen naar de problemen, identificeren de noodzaak om te gaan co-creëren en ontwikkelen - ieder vanuit zijn of haar expertise- samen innovatieve antwoorden op de belangrijkste duurzame vraagstukken. ‘Een inclusieve samenleving met een beschermd leefmilieu en met een economie aangepast aan de economische, sociale en ecologische uitdagingen’. Op deze maatschappelijke uitdagingen dienden de projecten van de partnerschappen een innovatief antwoord te bieden. Volgende vier partnerschap projecten werden door een externe jury verkozen:

Het DO-DNA voor jonge onafhankelijke ondernemers in professionele integratie (POSECO & DEBUUT)

Dit pilootproject wordt gedragen door POSECO en DEBUUT. DEBUUT begeleidt jonge werkzoekenden die graag ondernemer willen worden. POSECO, het actiecentrum voor een positieve economie, beschikt over heel wat expertise rond duurzame ontwikkeling.  Een economische aanpak in harmonie met de maatschappelijke uitdagingen van vandaag, dat is wat de partners willen bereiken. Het pilootproject is gericht op toekomstige ondernemers, om hen te ondersteunen en te begeleiden bij het integreren van duurzame ontwikkeling in hun business project. Aan de hand van enkele sessies zal er ingegaan worden op verschillende thema’s rond duurzaamheid, alsook maatschappelijke waarden en hoe deze te integreren in een ondernemingsproject. Er wordt zowel gewerkt met collectieve sessies als met co-working. Met dit project willen de partners kandidaat-ondernemers bijstaan zodat ze van bij het begin, liefst in de core business en op z’n minst in de algemene aanpak, een notie van duurzame ontwikkeling op een strategische manier mee integreren. Anders gezegd dat DO deel uitmaakt van hun DNA. Daarnaast is er in het project ook sprake van ‘train de trainer’ voor de coaches, zodat ook zij op hun beurt deze notie van duurzaamheid verder kunnen verspreiden. Met dit project willen de partners inspelen op zowel sociale cohesie, een aangepaste economie en beschermen van het leefmilieu. Het FIDO ondersteunt dit project met een subsidiebedrag van 24.500 Eur.

Taxisector en milieubeweging: Samen naar een propere vloot (GTL & Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen & DTM-Taxi)

Het leefmilieu moet beter beschermd worden en ook onze economie moet zich daar aan aanpassen. De taxisector wil hier een voorbeeldfunctie van zijn en een voortrekkersrol in opnemen door innovatieve oplossingen te zoeken. Daarom gaan de Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur (GTL) en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBLV) samen voor een propere vloot. Elektrische taxi’s hebben immers een dubbele impact: hun eigen aandeel in de luchtvervuiling verdwijnt en ze zijn een zichtbaar voorbeeld van de elektrische wagen als ‘het nieuwe normaal’. Het project wil de haalbaarheid van de stelling ‘Vanaf 2020 rijden alle taxi’s in Vlaanderen op groene stroom’ testen. Enerzijds zal nagegaan worden wat het effect zou zijn indien er versneld ingezet zou worden op het gebruik van elektrische taxi’s. Anderzijds hopen de partners ook de drempel voor particulieren om elektrische voertuigen te gebruiken te verkleinen. In de eerste fasen van het project worden ideeën van relevante stakeholders in kaart gebracht. Het project zal ook door externe mobiliteitsexperten begeleid worden. Vanaf begin 2016 zal het project aan de praktijk getoetst worden. Hiervoor wordt samengewerkt met DTM-Taxi, een groot taxibedrijf in Antwerpen, die een met elektrische wagens zullen rijden. Tot slot zullen aan de hand van de resultaten van dit pilootproject de kansen en barrières voor de toekomst geïdentificeerd kunnen worden. Hierdoor zullen er realistische en concrete aanbevelingen gedaan kunnen worden naar de sector en beleidsmakers om op korte termijn een innovatieve, duurzame taxisector te realiseren. Het FIDO ondersteunt dit project met een subsidiebedrag van 25.000 Eur.

Les citoyens au service d’une économie soutenable (Stichting voor Toekomstige Generaties & CEDON & 7 andere partners)

Steeds meer burgers ontwikkelen of nemen deel aan duurzame economische activiteiten. Welk duurzaam bedrijfsmodel hanteren ze? Hoe ziet hun management er uit, welke links zijn er met de stakeholders, wat zijn hun sterkten, zwakten en uitdagingen? Welke lessen kunnen we hieruit trekken? Via dit meertalige partnerschap gaan de Stichting voor Toekomstige Generaties, 2 hogescholen (KULeuven Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) - Campus Brussel Onderzoeksgroep Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen (CEDON) en de Haute Ecole de la Province de Namur) en 6 economische initiatieven (Le chant des cailles, Beauvent, Réseau Solidairement, La Surizée, Gent En garde, Energie 2030) samen op zoek naar een antwoord op deze vragen, om vervolgens hun bevindingen voor te leggen aan studenten en ondernemers. Het project berust op 3 pijlers:

 • Ervaringen delen en een dialoog op gang brengen tussen de 9 partners
 • Co-constructie en bezieling van een programma met 6 praktische workshops voor  studenten en ondernemers
 • Co-productie van 6 online multimediadocumenten waarin de voornaamste bevindingen van de workshops worden toegelicht.

Het FIDO ondersteunde dit project met een subsidiebedrag van 25.000 Eur.

Humanitaire en duurzame apotheek (Dokters van de Wereld & Multipharma)

De Dokters van de Wereld beogen om samen met Multipharma, alsook met de ondersteuning van Pharma.be, in Brussel een pilootproject ‘Humanitaire en duurzame apotheek’ op te bouwen. Het project heeft als doel om medicatie te ontvangen, te stockeren en te verdelen onder de humanitaire organisaties. Het gaat hier om ongebruikte (niet vervallen) medicatie die vandaag de dag vrij vaak in het afvalcircuit terecht komt of die in de apotheekkastjes blijven liggen. De doelgroep zijn kwetsbare en kansarme patiënten van Dokters van de Wereld of andere humanitaire organisaties.  Het pilootproject bestaat uit volgende stappen:

 • Het ontwikkelen, met externe begeleiding, van een business plan met inbegrip van de mogelijkheid om het project duurzaam te financieren
 • Op zoek gaan naar additionele partners: hierbij wordt gedacht aan farmaceutische bedrijven, overheidsdiensten en andere humanitaire organisaties
 • Een sensibiliseringscampagne om de burgers te betrekken bij het project.

In functie van de resultaten van het proefproject , kan het ook toegepast worden in andere grote steden in België. Het FIDO ondersteunt dit project met een subsidiebedrag van 25.000 Eur.

Generatie T (The Shift)

Generation T is een project dat ontstaan is uit een samenwerking tussen The Shift en Act4Change. The Shift is een organisatie die verschillende partners samenbrengt die willen werken rond duurzaamheid. De andere organisator, Act4Change, is dan weer vooral gericht op jongeren. Jonge voortrekkers ondersteunen in hun engagement is hun moto. Generation T werd opgericht met als hoofddoel een netwerk van jongeren op te bouwen die mee willen werken aan een duurzame samenleving. The Shift hoopt onder andere door dit project om ook haar leden tot verder engagement te stimuleren wanneer de jongeren van Generation T hun scherpe en kritische blik ook op hun organisatie of bedrijf richten. Een jury bestaande uit experten van verschillende domeinen koos uit meer dan 200 inzendingen 100 inspirerende jongeren die het verschil willen maken. ‘Changemakers’ worden ze genoemd. De 100 gekozen changemakers zullen doorheen het komende jaar begeleid worden door The Shift, Act4Change en andere partners. Door Generation T zullen de jongeren niet alleen meer zichtbaarheid krijgen, ze zullen ook gecoacht worden en kunnen in contact komen met een breed netwerk van andere jongeren en organisaties die net zoals hen hun steentje willen bijdragen om te verduurzamen.  Op de website van Generation T (https://generation-t.be/nl/profielen ) kunnen de 100 winnaars teruggevonden worden. Het FIDO ondersteunt dit initiatief met een subsidietoelage ter waarde van 29.000 Eur.

MVO Barometer voor België  (Antwerp management school)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is economische waarde creëren met respect voor ecologische, menselijke en ethische overwegingen. De Barometer MVO in België, is een onderzoeksproject dat nagaat welke praktijken bedrijven hanteren om op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen. Het project bestond uit 5 verschillende luiken:

 1. Op basis van het onderzoek werd er een stand van zaken gemaakt voor Belgische bedrijven. De resultaten werden daarnaast vergeleken met resultaten van eenzelfde onderzoek uit 2011.
 2. Op basis van deze Barometer kunnen andere bedrijven hun relatieve prestaties op vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen inschatten.
 3. Aan de hand van dit specifiek onderzoeksproject werd de samenwerking tussen verschillende MVO actoren/organisaties en academische instellingen bevorderd.
 4. Door het rapport voor een zeer breed publiek te verspreiden, ontstaat er ook een brede sensibilisering. Daarnaast zal het rapport gebruikt worden als studiemateriaal in een aantal onderwijsinstellingen (binnen-en buitenland).
 5. Deze Barometer was ook een opstart naar een internationale CSR Barometer editie

Het FIDO ondersteunt dit project ter waarde van 15.000 Eur.

Festival LaSemo 2015  (LaSemo vzw)

Sinds haar oprichting 8 jaar geleden organiseert de vzw LaSemo een driedaags festival in de maand juli in Edingen waarbij duurzame initiatieven in het hart van het project geïntegreerd worden. De initiatien zijn : afvalsortering en vermindering van het afval, herbruikbare drinkbekers, droge toiletten,   muziekinstrumenten gemaakt uit gerecupereerde materialen, sensibiliseren van de artiesten, lokale leveranciers, LED-verlichting, zachte mobiliteit en toegankelijkheid voor minder mobiele personen . Het festival beoogt het grote publiek (20.000-tal bezoekers) te sensibiliseren omtrent een aantal duurzame thema’s. De vereniging beschikt over het Access-i label en in 2015  verwierf het festival ook het ISO20121-label.Een primeur voor België. De internationale norm ISO 20121 is bedoeld ter bevordering van de dimensie van de duurzame ontwikkeling in de organisatie van evenementen. Het FIDO ondersteunt dit project ter waarde van 10.000 Euro.

Parlement citoyen climat (ULG)

Dit pilootproject is een samenwerking tussen de universiteit Luik en de Provincie Luxemburg. Het gaat om het eerste burgerparlement (Parlement Citoyen) in de regio Wallonië, geïnspireerd op innovatieve ervaringen in Canada, Ierland en IJsland. Enerzijds had dit project tot doel zo veel mogelijk burgers te bereiken door heel de provinciale regio te mobiliseren. Gedurende 3 weekends werden de burgers uitgenodigd te debatteren rond de impact van klimaatveranderingen op hun grondgebied en de middelen om dit aan te pakken, en dit door middel van concrete voorbeelden: crisis van de biodiversiteit, aantasting van de bossen, gezondheidsproblemen, ect. Dit project verschilt van raadplegingen in het verleden door twee innovaties. Enerzijds door de gezamenlijke openbare orde. Anderzijds omdat burgers verloot werden, wat de publieke diversiteit bevorderd heeft alsook de onpartijdigheid van het debat. De loting werd ook aangevuld met specifieke maatregelen om zeker ook jongeren, vrouwen en daklozen aan te werven, drie doelgroepen die in het algemeen slecht vertegenwoordigd zijn. In december 2015 werd door elk lokaal ‘Parlement Citoyen’ vertegenwoordigers gekozen, die samenkwamen in Parijs in een groot Europees ‘Parlement Citoyen’ in het kader van de klimaatconferentie. Dit pilootproject heeft bijgedragen aan de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: milieu, sociaal & politiek en economisch. De financiële bijdrage van het FIDO bedroeg 15.000 Eur.

Promenades photographiques en Condroz (Le Centre-culturel de Marchin)

De 7de editie van de fotografische wandelingen in Condroz, die elk weekend van augustus gehouden werden, waren ook in 2015 weer een groot succes! Het thema van deze editie was “Met plezier”. Dit thema werd gekozen met een knipoog naar onze wereld die gek wordt. In een globale context die gebukt gaat onder neerslachtigheid, geweld en angst, heeft de organisatie er bewust voor gekozen om via de fotografische wandelingen in Condroz opnieuw de kant van het plezier te kiezen, de kleine vreugdes van het leven, het uitwisselen en het delen. Aan heel het project hebben ongeveer 80 jonge vrijwilligers meegewerkt. Daarnaast waren er veel samenwerkingsverbanden tussen lokale handelaars en werden er zelfs een aantal nieuwe samenwerkingen opgericht. Dit was dus een mooi voorbeeld van hoe partnerschappen mee hebben geholpen in het tot een goed einde brengen van een project of evenement. Het FIDO gaf een financiële ondersteuning aan het project ter waarde van 3.000 Eur.

Prijs beste duurzaamheidsverslag (IBR)

In 2015 werd de 17de editie van de ‘Awards for best Belgian sustainability report’ door Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) georganiseerd. Het IBR heeft sinds meerdere jaren een actieve plaats ingenomen op het vlak van verslaggeving en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met deze awards wil het IBR enerzijds organisaties stimuleren om verslag uit te brengen over hun activiteiten omtrent duurzame ontwikkeling en anderzijds actoren in de kijker zetten die op een transparante manier rapporteren en communiceren over maatschappelijke welzijnsaspecten en hun impact op het milieu. Terwijl het tot voor kort nog enkel om milieuverslagen voor grote ondernemingen ging, moeten er nu ook economische en sociale aspecten in het verslag verwerkt worden. Er werden dit jaar ook vier categorieën van organisaties voorzien. De grote organisaties, KMO’s, ngo’s en tot slot andere organisaties (bijvoorbeeld publieke diensten). Het is in deze laatste categorie dat ook het FIDO dit jaar voor de eerste keer zijn kans waagde met haar duurzaamheidsrapport. Meerdere federale administraties hebben dit jaar een duurzaamheidsverslag ingediend, onder andere ook de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Economie. In totaal werden er maar liefst 58 rapporten ingediend, verspreid over de vier categorieën. Er is een positieve trend te merken, want elk jaar worden er meer en meer duurzaamheidsverslagen ingediend. Het FIDO ondersteunde dit event ter waarde van 25.000 Eur

Festival les inattendues (La Maison de la Culture Tournai)

In het kader van Bergen, Europese culturele hoofdstad 2015, vond in Doornik van 26 tot 30 augustus 2015 de 5de editie van het Festival “Les Inattendues” plaats. Het festival wordt al sinds het begin ondersteund door de provincie Henegouwen. Het wordt georganiseerd door het cultuurhuis van Doornik en ondersteund door de Stad Doornik. Dit jaar lag de focus op nieuwe technologieën met als belangrijkste thema “Denken/improviseren – Muziek moet de wereld redden”. Deze benadering verbindt cultuur en duurzame ontwikkeling, met name door middel van volgende voorstellingen: “toekomst en improvisatie, de derde industriële revolutie”, “Memoires van een filosofische robot”, “Tijdperk van overgangen” en “Cyborg Paradox”, die het publiek toelaten zich vragen te stellen over het concept duurzame ontwikkeling, de automatisering en de transitie (overgang). Op het festival werd een farmacologische moestuin geïnstalleerd. Dit was een praktijkvoorbeeld en combineert veel burgerinitiatieven die de bezinning over voedselvoorziening bevorderen. Het FIDO ondersteunde dit event ter waarde van 10.000 Eur.