Languages

Subsidies in 2014

Organisatie van Ecoprocura 2014 met side event ‘Meet your Buyer’ (Stad Gent)

De Ecoprocura 2014 conferentie is de 9de editie van een serie conferenties georganiseerd door ICLEI (Europese netwerkorgansiatie voor ‘Sustainable Cities and Towns). De conferentie focust op de hefboomfunctie van aankoop in relatie tot duurzaamheid en innovatie. Het opzet is het aanbieden van een internationaal forum inzake duurzaam en innovatief aankopen aan overheden en hun (business) partners om kennis, ervaringen uit te wisselen en acties te coördineren ifv het inzetten van de publieke koopkracht voor het stimuleren van duurzame productie en consumptie. De conferentie biedt de Vlaamse en federale overheid en Stad Gent de unieke opportuniteit om alle actoren betrokken bij overheidsaankopen uit te nodigen en te sensibiliseren rond het thema “duurzaam en innovatief aankopen. Het FIDO ondersteunt deze driedaagse conferentie voor een bedrag van 15.000 Eur.

Prijs beste duurzaamheidsverslag (IBR)

Het Instituut van de bedrijfsrevisoren (IBR) organiseert voor de 16de keer de ‘Award for Best Belgian Sustainability Report’. Deze prijs erkent bedrijven (grote, middelgrote en kleine), niet-gouvernementele organisaties en andere entiteiten die op een transparante wijze verslag uitbrengen over hun gegevens, sociale en ecologische naast hun economisch-financiële gegevens. Deze award wordt jaarlijks toegekend door een onafhankelijke jury en dit voor de 4 categorieën (grote organisaties, kleine bedrijven, NGO's en anderen). De prijs is symbolisch en wordt vertegenwoordigd door een certificaat met de naam van de winnaar en zijn categorie. Het FIDO ondersteunt dit event ter waarde van 15.000 Eur.