Languages

Handleiding Duurzame Strategie

Deze handleiding is op maat gemaakt voor Belgische federale overheidsdiensten. Ook andere overheidsdiensten kunnen deze handleiding gebruiken om hun strategie te verduurzamen.

Download hier de handleiding Duurzame Strategie

Methodologische handleiding ‘Duurzame Strategie’ voor de federale overheidsdiensten

Hoe werk je een duurzame strategie uit?

De handleiding geeft een twist aan de traditionele materialiteitsanalyse door deze analyse te combineren met het integreren van de SDG’s . Met de handleiding kan de overheidsdienst zijn strategie verduurzamen in 4 stappen:

  1. De overheidsdienst analyseert aan welke SDG’s zij bijdragen
  2. De overheidsdienst analyseert voor welke ecologische, sociale en economische uitdagingen ze op kort en lang termijn zullen staan.
  3. De overheidsdienst legt dezelfde vragen voor aan hun stakeholders en informeert naar hun visie of standpunten.
  4. De overheidsdienst legt de resultaten van de vorige 3 stappen samen en stelt een materialiteitsmatrix op
Wie zit er achter deze handleiding?

In 2018 en 2019 heeft het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) samen met Cap Conseil vier Federale overheidsdiensten begeleid om hun strategie te verduurzamen.  Het FIDO heeft hun ervaringen laten neerschrijven in praktische handleiding vol voorbeelden, adviezen en aanbevelingen uit de praktijk. 

Voor meer info of vragen over deze handleiding kan u terecht bij Martine Vandervennet (martine.vandervennet@ifdd.fed.be)