Languages

Instrumenten

De volgende projecten zijn opgezet ter verbetering van de integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op strategisch niveau:

  • Proefprojecten werden uitgewerkt voor het testen van de implementatie van een beheersysteem gebaseerd op de ISO 26000-richtlijnen, alsook van een systeem voor duurzaamheidsverslagen gebaseerd op de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Ook werd er een handleiding gepubliceerd [link] voor het uitwerken van duurzaamheidsverslagen. Verder zijn er nog opleidingen georganiseerd.
  • Er is door de FOD P&O (nu FOD BOSA) een handleiding opgesteld voor het Common Assessment Framework inzake Maatschappelijke verantwoordelijkheid¬†
  • Door DAV is er een handleiding [link] voor uitvoering van de RIA gepubliceerd. Daarnaast is er een onlineversie beschikbaar met een elektronisch RIA-formulier.
  • Verder is er ook de publicatie van een handleiding inzake voorbereiding van actieplannen voor duurzame ontwikkeling bij overheidsdiensten (zie www.duurzameontwikkeling.be).
  • Er is een inventaris opgesteld van de initiatieven en verbintenissen die bijdragen tot de SDG's. Deze inventaris moet verder een analyse van de afwijkingen ten aanzien van de SDG's mogelijk maken. Voor meer informatie over de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunt u terecht op www.sdgs.be.