Languages

Beleid

Het FIDO heeft tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in 2010 belangstelling getoond voor deze thematiek: het Instituut heeft de federale overheid aangemoedigd om rekening te houden met de milieu-, economische en sociale impact van de evenementen die ze in het kader van het Belgische voorzitterschap organiseerde.

Er werden verschillende hulpmiddelen voorgesteld om de organisatoren van evenementen te ondersteunen: een gids, een CO2-calculator, ... Er werd trouwens een budget uitgetrokken om een deel van de uitstoot van de broeikasgassen te compenseren. In 2013 werd een studie besteld om de meest relevante indicatoren inzake duurzame of verantwoorde evenementen te bepalen. Op basis van deze studie en van de studies en onderzoeken betreffende de impact van evenementen is het FIDO gestart met het ontwikkelen van een online tool om de verantwoordelijkheid of de duurzaamheid van een evenement te beoordelen. De komende jaren zal deze generieke tool worden aangevuld met meer gespecialiseerde versies (muziekfestivals, beurzen en tentoonstellingen, ...). 

Om verder te gaan :