Languages

Duurzame Evenementen

Een duurzaam of verantwoordelijk evenement houdt rekening met het milieu en heeft een positieve invloed op onze maatschappij en economie. Wij zijn ons niet altijd bewust van de impact van een evenement op onze maatschappij en economie. De duurzame evenementen-tool brengt hier verandering in.

Er zijn uiteraard verschillende definities van een verantwoordelijk of duurzaam evenement, maar ze hebben allemaal een aantal punten gemeen :

  • zo weinig mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu;
  • positieve gevolgen op sociaal en economisch vlak;
  • zorg voor duurzaamheid bij elke stap, op ieder vlak;
  • sensibilisering van de dienstverlener en van de deelnemers voor de geleverde inspanningen

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) heeft een methodologische gids opgesteld waarin alle praktische aspecten van het organiseren van een evenement worden besproken. U zult ontdekken dat er veel manieren zijn om duurzaamheidscriteria in te voeren in het beheer van een evenement.

Het FIDO heeft ook een online tool ontwikkeld waarmee u de mate van duurzaamheid van uw evenement kan beoordelen. Door het online formulier in te vullen, kan u de impact van uw evenement meten en de duurzaamheidsaspecten identificeren waarmee u de organisatie ervan kan verbeteren.

Om verder te gaan

Beleidskader

Er werden verschillende hulpmiddelen voorgesteld om de organisatoren van evenementen te ondersteunen: een gids, een CO2-calculator, ... Er werd trouwens een budget uitgetrokken om een deel van de uitstoot van de broeikasgassen te compenseren. In 2013 werd een studie besteld om de meest relevante indicatoren inzake duurzame of verantwoorde evenementen te bepalen. Op basis van deze studie en van de studies en onderzoeken betreffende de impact van evenementen is het FIDO gestart met het ontwikkelen van een online tool om de verantwoordelijkheid of de duurzaamheid van een evenement te beoordelen. De komende jaren zal deze generieke tool worden aangevuld met meer gespecialiseerde versies (muziekfestivals, beurzen en tentoonstellingen, ...).