Languages

Wanneer we een evenement moeten organiseren, staan we niet altijd stil bij de mogelijke impact hiervan op de samenleving, de economie of het leefmilieu. Het is best mogelijk om een evenement te organiseren dat zo min mogelijk schade toebrengt aan het milieu en een positieve impact heeft op de samenleving en de economie. In dat geval is er sprake van een duurzaam, verantwoord evenement.  

Er bestaan uiteraard verschillende definities voor een 'verantwoord' evenement. Ze hebben evenwel een aantal gemeenschappelijke punten:

  • zo min mogelijk schade aan het milieu;
  • een positieve weerslag op sociaal en economisch vlak;
  • aandacht voor de duurzaamheid bij elke stap en op elk niveau;
  • bewustmaking van de dienstverleners en deelnemers aan de geleverde inspanningen.