Languages

ZEMV (CARS)

ZEMV staat voor Zelfevaluatiekader van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. Het is een instrument, ontworpen door de FOD P&0 (huidig FOD Beleid en Ondersteuning), voor de zelfevaluatie van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van de Organisaties (MVO) voor de overheidssector.

Het instrument haalt inspiratie uit de internationale ISO 26000-norm en waarmee men een strategisch maatschappelijk actieplan tot stand kan brengen dat geïntegreerd kan worden in het managementplan van de organisatie. Dit zelfevaluatie-instrument heeft de volgende doelstellingen:

  1. De opdracht van openbare dienstverlening van de administraties uitbreiden naar de verschillende aspecten van de maatschappelijke verantwoordelijkheid door rekening te houden met de gebruikte internationale normen.
  2. De maatschappelijke verantwoordelijkheid integreren in de strategie van overheidsorganisaties.
  3. De toepassing en de evaluatie van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de overheidssector professionaliseren.
  4. Een eenvoudig (en gratis) instrument aanbieden dat specifiek gericht is op de overheid en dat ontwikkeld is door diezelfde overheid.
  5. De personeelsleden van de overheid sensibiliseren voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de opdracht van openbare dienstverlening en hen betrekken bij de acties rond de maatschappelijke verantwoordelijkheid.
  6. Vergelijkingen en de uitwisseling van goede praktijken inzake de maatschappelijke verantwoordelijkheid tussen overheidsorganisaties vergemakkelijken.
  7. De uitwisseling van informatie tussen overheidsorganisaties en belanghebbenden versterken bij het peilen naar de behoeften en verwachtingen.
  8. De principes van de maatschappelijke verantwoordelijkheid integreren binnen de werking van overheidsorganisaties: aansprakelijkheid, transparantie, ethisch gedrag, erkenning van de belangen van de belanghebbenden, met name bij het voorstellen van de rapporten aan de belanghebbenden