Languages

GRI

Transparantie naar de stakeholders over de duurzame activiteiten binnen een organisatie is een belangrijk aspect van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Duurzaamheidsverslaggeving is daarvoor hét middel, al dan niet geïntegreerd in het jaarverslag.

Er bestaan richtlijnen om een duurzaamheidsverslag op te maken. De GRI-richtlijnen (of standaarden) zijn internationaal erkende normen voor het opstellen van een duurzaamheidsverslag. In 2014 en 2015 pasten zes federale overheidsdiensten – binnen een pilootproject – deze richtlijnen toe. Vijf hiervan brachten ook een duurzaamheidsrapport uit aan de hand van de GRI G4-richtlijnen die toen van toepassing waren. In het najaar van 2016 bouwde GRI de richtlijnen G4 om tot modulaire en gestructureerde GRI-Standaarden. Tot 1 juli 2018 kan een verslag nog opgemaakt worden van de GRI G4-richtlijnen, ondertussen en zeker vanaf 1 juli 2018 dient het verslag opgemaakt te worden volgens de eisen opgenomen in de GRI-standaarden.