Languages

De FRDO zoekt wetenschappers met een hart voor duurzame ontwikkeling

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) bestaat uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Haar rol bestaat erin de regering te adviseren over het beleid inzake duurzame ontwikkeling, evenementen te organiseren om het grote publiek te sensibiliseren en te informeren, de dialoog tussen de maatschappelijke actoren te vergemakkelijken, enz. Zij hecht bijzonder belang aan de wetenschap en de maatschappelijke rol die zij moet spelen, en is van mening dat de wetenschap meer aanwezig moet zijn bij het publiek en dat het van cruciaal belang is dat het beleid op wetenschappelijk onderzoek wordt gebaseerd.

De FRDO is daarom op zoek naar wetenschappers die op ad hoc-basis hun expertise kunnen inbrengen om de kwaliteit en de relevantie van haar werk te verbeteren.

Bent u een wetenschapper en wilt u bijdragen aan de verbetering van het beleid inzake duurzame ontwikkeling, uw kennis delen met het maatschappelijk middenveld, een beter inzicht verwerven in maatschappelijke vraagstukken en deelnemen aan netwerkmogelijkheden met het maatschappelijk middenveld en andere wetenschappers?
Stel uw kandidatuur tot vrijdag 20 januari 2023 via de website van FRDO.


Meer informatie

Informatiebrochure

Belangenverklaring