Languages

EUROPE 2020 strategie

Sinds 2010 is de Europa 2020 strategie de opvolger van de Lissabonstrategie als groeistrategie van de EU voor de komende 10 jaar. De EU moet een slimme, duurzame en inclusieve economie worden in een snel veranderende wereld.

Dit betekent dat de EU en de EU-landen samen moeten werken aan meer werkgelegenheid, hogere productiviteit en meer sociale samenhang. Vijf ambitieuze doelstellingen werden hiertoe vastgesteld – voor werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale samenhang en klimaat/energie. Deze doelstellingen worden per EU-land naar nationale doelstellingen vertaald, rekening houdend met de specifieke situaties en omstandigheden van elke lidstaat. Daarnaast werden zeven zogenaamde vlaggenschipinitiatieven ontwikkeld om groei en werkgelegenheid de nodige impulsen te geven, deze kunnen we als volgt groeperen:

Het is belangrijk op te merken dat de huidige Commissie onder het voorzitterschap van Juncker reeds aangekondigd heeft dat ze deze strategie zal aanpassen om tegemoet te komen aan de implementatie van de SDGs.