Languages

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Deze werkgroep coördineert acties die de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties – zowel privé als publiek - en maatschappelijk verantwoorde investeringen in België stimuleren, bevorderen en verder ontwikkelen.

Opdrachten :

 • Het Belgische referentiekader inzake MV opstellen;
 • Het Actieplan Maatschappelijke Verantwoordelijkheid opstellen, alsook het Nationaal Actieplan “bedrijven en mensenrechten” en zorgen voor de opvolging van de uitvoering en de actualisatie ervan;
 • Overleg organiseren met de belanghebbenden voor het bepalen van de te ondernemen acties om de doelstelling van de WG te bereiken, en de inhoud bepalen van de actieplannen;
 • De politieke engagementen inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid coördineren en uitvoeren;
 • Een informeel overlegplatform tussen de federale en gewestelijke beleidsactoren inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid oprichten.

Krachtlijnen :

 • Informeren over, opleiden in en sensibiliseren over maatschappelijke verantwoordelijkheid en de instrumenten die de implementatie mogelijk maken;
 • Meewerken aan het uitbouwen van het Europese beleidskader betreffende maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • De federale overheidsdiensten begeleiden bij het uitwerken van het innovatief proefproject (ISO 26000; GRI; overleg met stakeholders etc.);
 • Materiële en/of immateriële steun bieden aan externe initiatieven met doel het promoten van de maatschappelijke verantwoordelijkheid in België, zoals: Best Belgian Sustainibilty Reports, Belgische barometer van de MV etc.;
 • Organisaties met beperkte middelen steunen bij het opnemen en concreet invullen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • Het overzicht van de voornaamste acties in de overheidssector en in de private sector actualiseren en de uitwisseling van goede praktijken bevorderen;
 • Een leernetwerk MV oprichten op Europees en internationaal niveau;
 • De thema’s MVO en MVI introduceren in het sociaal overleg en in de sociale dialoog;
 • MVI promoten bij de overheid;
 • De werkzaamheden voor een minimale MVI-norm ondersteunen.

Contactpersoon :

Voorzitterschap : Hamida Idrissi (FIDO) – hamida.idrissi(at)ifdd.fed.be

Nuttige documenten :

Nuttige link: