Languages

Federale Strategie Duurzame Ontwikkeling

De federale strategie inzake duurzame ontwikkeling is gebaseerd op verschillende instrumenten: een langetermijnvisie, een cyclus van rapporten en plannen, adviezen van het maatschappelijk middenveld en een impactanalyse van de beslissingen over duurzame ontwikkeling.

Deze instrumenten moeten de regering en de federale overheidsdiensten ondersteunen in een duurzaam beleid. De werkgroep Federale Strategie werkt deze instrumenten uit.

Opdracht :

  • De opvolging verzekeren van de federale langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling, in het bijzonder de lijst met indicatoren;
  • Het proces van de uitwerking van de federale plannen voor duurzame ontwikkeling (FPDO) coördineren;
  • De opvolging van de regelgevingsimpactanalyse (RIA) verzekeren;
  • De opgebouwde kennis en ervaring benutten om elke cyclus te verbeteren, nieuwe acties en maatregelen bepalen.

Krachtlijnen :

  • Ingevolgde de goedkeuring door de Verenigde Naties van de Duurzame Ontwikkelingsagenda 2030, in het bijzonder de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDGs), zal de WG zich buigen over de coördinatie van de uitvoeringsmechanismen op het federale niveau;
  • De federale langetermijnvisie inzake duurzame ontwikkeling (LTV): de bijdrage van de ICDO werd voorbereid tijdens tal van vergaderingen van de werkgroep;
  • De federale plannen voor duurzame ontwikkeling: het voorontwerp van plan wordt voorbereid in deze werkgroep. De WG zal ook de adviezen die voortkomen uit de openbare raadpleging grondig bestuderen en vervolgens een ontwerpplan voorstellen aan de regering;
  • De RIA: de regelgevingsimpactanalyse is sinds 1 januari 2014 van toepassing. Deze vervangt de duurzameontwikkelingseffectbeoordeling (DOEB). De werkgroep heeft, in samenwerking met de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV), bijgedragen tot het proces voor de opmaak van de operationele instrumenten.

Nuttige documenten:

Links :

Contactpersoon :

Coördinator: Cédric Van de Walle (FIDO) – cedric.vandewalle(at)ifdd.fed.be