Languages

DO-Doelstellingen

Het regeerakkoord van 9 oktober 2014 bepaalt onder titel 11.2.: “De regering zal, […], duurzame ontwikkeling tot een kerndoelstelling van haar beleid maken. De regering zal de voorbeeldfunctie van alle overheidsadministraties structureel verankeren. […] Naar analogie met wat aan de regeringsleden wordt gevraagd in hun jaarlijkse algemene beleidsnota, zullenmandaathouders van de federale overheidsdiensten duurzameontwikkelingsdoelstellingen opnemen in hun managementplannen dan wel in hun beheersovereenkomsten.”. De ICDO heeft dus beslist om een werkgroep op te richten die zich toespitst op de duurzameontwikkelingsdoelstellingen in de strategieën van de federale organisaties. De ICDO heeft het mandaat ervan goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 24 september 2015.

Opdracht van de Werkgroep :

 • De werkzaamheden met betrekking tot de methodologie voor de uitwerking van het DO-actieplan en de actualisering van de ad-hochandleiding opvolgen;
 • Een beheersysteem of een actieplan gebaseerd op de ISO26000-richtlijnen invoeren;
 • De werkzaamheden met betrekking tot de uitwerking van de Duurzaamheidsverslagen (GRI) opvolgen;
 • De proefprojecten met betrekking tot het invoeren van een methodologie voor het tot stand brengen van een dialoog met de stakeholders opvolgen;
 • De werkzaamheden met betrekking tot de ontwikkeling van een monitoringtool voor de DO-verplichtingen opvolgen.

Krachtlijnen: 

 • Een handleiding opstellen voor de uitwerking van de DO-actieplannen van de federale overheidsdiensten (oktober 2015) en ervaringen uitwisselen met betrekking tot het opnemen van duurzameontwikkelingsdoelstellingen in de beheersovereenkomsten en operationele plannen;
 • Een databank ontwikkelen om het DO-actieplan en andere nader te bepalen aspecten te monitoren (2016);
 • Een beheersysteem of een actieplan gebaseerd op de ISO26000-richtlijnen invoeren ;
 • Proefprojecten en een handleiding voorstellen voor het tot stand brengen van een dialoog met de stakeholders ;
 • Het uitwisselen van ervaringen met betrekking tot de realisatie van de duurzaamheidsverslagen (GRI) aanmoedigen ;
 • Voorstellen aandragen over de evolutie van het kader waarbinnen de werkingskosten kunnen worden gekoppeld aan de DO-prestaties van de federale organisaties (na het voorstel van de ad hoc-WG) ;
 • Voorstellen aandragen over de integratie en de opvolging van de SDG’s in de beleidslijnen van de federale organisaties ;
 • De tools en de opvolging van de thema’s actualiseren (milieubeheer, voeding, evenementen, mobiliteit).

Contactpersonen:

 • Voorzitters: Jean-Marc Dochot (FOD P&O) – jean-marc.dochot(at)p-o.belgium.be - en  Vincent Triest (FOD P&O) – vincent.triest(at)p-o.belgium.be
 • Secretariaat: Martine Vandervennet (FIDO) – martine.vandervennet(at)ifdd.fed.be

Nuttige Documenten :

 

Linken: