Languages

Werkgroepen

Gelet op de opdrachten inzake de voorbereiding en de opvolging van het federale beleid voor duurzame ontwikkeling, vertrouwt de plenaire vergadering specifieke mandaten toe aan werkgroepen om de relevante experts ter zake samen te brengen.

In functie van de projecten vastgelegd in de federale plannen duurzame ontwikkeling of van specifieke politieke opdrachten werden structurele of ad hoc werkgroepen opgericht.
In het verleden werden specifieke werkgroepen opgericht om het beleid inzake bv. aids of ongelijkheden op het vlak van gezondheidszorg voor te bereiden en op te volgen. U vindt meer informatie over de voorbije activiteiten van deze werkgroepen in de activiteitenverslagen van de ICDO. De werkgroepen “Duurzame Overheidsopdrachten” en “Maatschappelijke Verantwoordelijkheid” werden opgericht ingevolge beslissingen in het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling.
Er zijn ook werkgroepen opgericht die daarna gefuseerd zijn, zoals die betreffende duurzame mobiliteit, de invoering van het milieubeheersysteem EMAS, duurzame evenementen en duurzame voeding – thema’s die vandaag worden behandeld in de werkgroep “Duurzameontwikklingsdoelstellingen in de strategie van de federale organisaties”.
 

Ontdek de ICDO-Werkgroepen: