Languages

Opdrachten

De ICDO is belast met de voorbereiding en de coördinatie van de opvolging van de acties van de federale overheidsdiensten op het gebied van duurzame ontwikkeling.

De commissie heeft conform de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling eveneens de opdracht:

  • Om sporen en mogelijkheden aan het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) en thema's aan het Federaal Planbureau voor te stellen in het kader van hun takenpakket, vastgelegd in de wet van 5 mei 1997, en toe te zien op hun goede afwikkeling;
  • Om het verslag van de leden te coördineren, dat ze moeten opstellen 18 maanden voor het einde van het lopende Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO);
  • Om het voorontwerp van FPDO en het ontwerp van FPDO voor te bereiden;
  • Om een voorstel te formuleren aangaande de modaliteiten van de volksraadpleging over het voorontwerp van FPDO.

Als u een toegangscode hebt, ga rechtstreeks naar de online ICDO-database.