Languages

Leden

De ICDO is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle federale overheidsdiensten en van het ministerie van Defensie. De Gewesten en Gemeenschappen worden eveneens uitgenodigd om een lid aan te duiden. Het Federaal Planbureau en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen worden er vertegenwoordigd door een waarnemer. Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) neemt het voorzitterschap van de ICDO waar.

Voorzitter:

Dieter Vander Beke

Secretarissen:

  • Anneleen Malesevic ;
  • Cédric Van De Walle.

Leden vertegenwoordigers van de FOD's, POD's en het ministerie van Defensie:

Vertegenwoordigers van de gemeenschaps- en gewestregeringen:

  • Griet VERSTRAETEN en Ine BAETENS, vertegenwoordigsters van de Vlaamse Regering;
  • Anne SAUDMONT, vertegenwoordigster van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
  • Daniel HILLIGSMANN, vertegenwoordiger van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap;
  • Natacha ZUINEN, vertegenwoordigster van de Regering van het Waalse Gewest;
  • Pierre MOUREAUX, vertegenwoordiger van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Waarnemers:

  • Patricia DELBAERE, vertegenwoordigster van het Federaal Planbureau;
  • Jeroen DECUYPER, vertegenwoordiger van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

 Nuttige linken: