Languages

Leden

De ICDO is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle federale overheidsdiensten en van het ministerie van Defensie. De Gewesten en Gemeenschappen worden eveneens uitgenodigd om een lid aan te duiden. Het Federaal Planbureau en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen worden er vertegenwoordigd door een waarnemer. Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) neemt het voorzitterschap van de ICDO waar.

Voorzitter:

Dieter Vander Beke

Secretarissen:

 • Anneleen Malesevic ;
 • Cédric Van De Walle.

Leden vertegenwoordigers van de FOD's, POD's en het ministerie van Defensie:

 • Christophe CUCHE, vertegenwoordiger van Kanselarij van de Eerste Minister; plaatsvervangster: Aude VAN GROOTENBRUEL;
         
 • Myriam BOUVEROUX, vertegenwoordigster van de FOD Beleid en Ondersteuning ; plaatsvervanger: Rika DENDUYVER;
         
 • Alexander VERSTRAETE, vertegenwoordigster van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; plaatsvervanger: Chloé BOURDON;
   
 • Sandrine HONNAY, vertegenwoordigster van de FOD Binnenlandse Zaken; plaatsvervanger: Chloé BOURDON ;
         
 • Ilse NEIRINCKX, vertegenwoordiger van de FOD Financiën;
   
 • Cindy DEQUESNE, vertegenwoordigster van de FOD Mobiliteit en Vervoer; plaatsvervangster: Anne BERGHMANS;
        
 • Haou IBRA KAKA, vertegenwoordigster van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; plaatsvervanger: Stany CHIGOHO KALIMO ;
         
 • Géraldine ELFATHI, vertegenwoordigster van de FOD Sociale Zekerheid; plaatsvervanger: Julie DELFORGE et Christian DEKEYSER;
   
 • Marielle SMEETS, vertegenwoordigster van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu; plaatsvervanger: Pol GERITS;
         
 • Cindy RENARD, vertegenwoordigster van de FOD Justitie;
         
 • Michiel MAERTENS vertegenwoordigster van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; plaatsvervanger: Joachim KNOCKAERT ;
         
 • Olivier DE WEERDT, vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie; plaatsvervanger: Frederic DYON;
         
 • Jean-Marc DUBOIS, vertegenwoordiger van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie; plaatsvervangster: Bérengère STEPPE;
         
 • Olivier DETONGRE, vertegenwoordiger van de POD Wetenschapsbeleid; plaatsvervangster: Maaike VANCAUWENBERGHE;
         

Vertegenwoordigers van de gemeenschaps- en gewestregeringen:

 • Griet VERSTRAETEN en Ine BAETENS, vertegenwoordigsters van de Vlaamse Regering;
 • Anne SAUDMONT, vertegenwoordigster van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
 • Daniel HILLIGSMANN, vertegenwoordiger van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap;
 • Natacha ZUINEN, vertegenwoordigster van de Regering van het Waalse Gewest;
 • Pierre MOUREAUX, vertegenwoordiger van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Waarnemers:

 • Patricia DELBAERE, vertegenwoordigster van het Federaal Planbureau;
 • Jeroen DECUYPER, vertegenwoordiger van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

 Nuttige linken: