Languages

Duurzaamheidsverslag

Heeft het FIDO een maatschappelijke verantwoordelijkheid? Uiteraard. De maatschappij evolueert naar een wereld waar transparantie het nieuwe basisvertrouwen is.

Stakeholders vragen meer duidelijkheid welke inspanningen het FIDO onderneemt en welke de impact ze hebben zowel op sociaal, ecologisch als op economisch vlak. Daarom stelden we onszelf de vraag hoe we de inhoud van deze maatschappelijke verantwoordelijkheid dan kunnen bepalen en hoe we garanties kunnen bieden aan de kwaliteit van deze inhoud.

In 2014 lanceerde het FIDO het pilootproject ‘Duurzaamheidsverslaggeving volgens GRI bij de overheid’, waaraan het ook zelf deelnam en antwoorden vond op de hierboven gestelde vragen. Een duurzaamheidsverslag is een instrument dat ons in staat stelt te bepalen wat essentieel is binnen onze duurzaamheidsstrategie. Er bestaan ook richtlijnen om dit met de nodige kwaliteit om te zetten in een verslag. Het duurzaamheidsverslag kijkt vooral naar de uitdagingen in de toekomst en evalueert de gedane inspanningen van de afgelopen jaren.

In 2014 maakte het FIDO haar eerste duurzaamheidsverslag op volgens de GRI G4-richtlijnen. Het duurzaamheidsverslag over het jaar 2014 was opgebouwd op drie pijlers die we ook terugvinden in de GRI G4-richtlijnen, namelijk de materialiteitsoefening die 10 relevante thema’s opleverde, de stakeholderbetrokkenheid aan de hand van een consultatie en de aanpak van het management. Het FIDO zet, in co-creatie met een aantal stakeholders, haar schouders onder beleidsvoorbereidend werk inzake duurzame ontwikkeling. Daarnaast zet ze, met steeds minder middelen en personeel ter beschikking, steeds meer in op handige instrumenten voor andere overheidsdiensten. Met het verslag beoogt het FIDO om haar rol en haar inspanningen meer te verduidelijken.

In 2015 nam het FIDO met haar GRI G4-rapport deel aan de jaarlijkse editie ‘Awards for Best Belgian Sustainability Reports’, georganiseerd door het Instituut van bedrijfsrevisoren. De jury loofde de duidelijkheid en leesvlotheid van het rapport maar het was vooral de invulling van de stakeholderbetrokkenheid die het rapport een finalist-award bezorgde.

In de loop van 2016 werden de GRI-standaarden gepubliceerd. Deze standaarden vervangen op 1 juli 2018 definitief de GRI G4-richtlijnen. Omdat innovatie één van onze pijlers is, besliste het management van het FIDO dat zijn duurzaamheidsverslag 2015-2016 conform deze standaarden diende uitgeschreven te worden. De GRI G4-principes blijven onveranderd. Het is vooral de structuur van de begeleidende eisen die gemoduleerd en verbeterd werd. In het verslag wordt toegelicht hoe Agenda 2030 en de 17 SDGs een opportuniteit werden voor het FIDO. En hoe het FIDO haar duurzaamheidsstrategie rond deze SDGs opgebouwd heeft. Nog een belangrijke stap voorwaarts is dat het FIDO een overleg met haar stakeholders realiseerde over haar rapport van 2014 en de bevindingen van dit overleg verwerkte in het nieuwe rapport.

Lees ook: