Languages

SDGS

In september 2015 werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) forme

Subsidies

De Minister van Duurzame Ontwikkeling kan financiële steun toekennen voor initiatieven die duurzame ontwikkeli

Duurzame Overheidsopdrachten

De regelgeving overheidsopdrachten bepaalt de economische spelregels waaronder bedrijven en organisaties hun p

Indicatoren

Op federaal niveau werd midden jaren negentig een onderzoek gestart naar indicatoren voor duurzame ontwikkelin

Duurzame Evenementen

Wanneer we een evenement moeten organiseren, staan we niet altijd stil bij de mogelijke impact hiervan op de s

Beheersinstrumenten

Duurzame Ontwikkeling in Federale Overheidsdiensten